בית > תנאי שימוש

תנאי שימוש

אתר GOLDIAM - תקנון ותנאי שימוש
ברוכים הבאים לאתרGOLDIAM 
באתר זה תוכלו למצוא את קולקציית התכשיטים המשווקת ע"י GOLDIAM ולרכוש פריטים מתוכן.
GOLDIAM הינה חברה בת של "אלי זיקרי יהלומים בע"מ" אשר פעילה למעלה מחמישים שנה בתחום ייצור ושיווק יהלומים (ראה סעיף "אודותינו-היהלומים שלנו" באתר).
משרדי GOLDIAM נמצאים בבורסת היהלומים, ז'בוטינסקי 1 רמת-גן, 52520 מגדל מכבי, קומה 2 חדר 236.

הכניסה לאתר ו/או השימוש בכל חלק ממנו מותנה בקבלת הסכמתכם לכל תנאי השימוש בו ולתקנון.
הינכם רשאים לעשות שימוש באתר רק אם הסכמתם לכל האמור בתנאי השימוש והתקנון ואם אינכם מסכימים לכל הנ"ל הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר. 

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הקשורות לאתר לרבות דגמי התכשיטים ועיצובם הינם של GOLDIAM. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשנות, להציב קישורים ו/או למסור לצד ג' את המידע שבאתר בכל צורה שהיא, ללא קבלת הסכמת GOLDIAM מראש ובכתב.
GOLDIAM מעוניינת לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע שיווקי וזאת רק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך. את הסכמתך תוכל לבטל בכל עת שתחפוץ.
GOLDIAM עשויה לשלוח אליך קבצי  COOKIE "", בעיקר לשם איסוף נתונים סטטיסטיים וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיותבאפשרותך לסרב לקבלן או להסכים לקבל רק "עוגיות" מסוימות וזאת באמצעות מחשבך.
התמונות והצילומים המופיעים באתר מיועדים להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים, הנובעים בעיקר ממגבלות טכניות, בין מראה הפריט בפועל לבין מראהו באתר.
GOLDIAM שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את המידע שבאתר בכל עת ואיננה יכולה להתחייב שלא תקרנה טעויות כלשהן בפרטים המופיעים באתר. בנוסף, אין GOLDIAM יכולה להתחייב כי כל פריט המופיע באתר ימצא בפועל במלאי, ויתכן כי ידרשו בין 5-7 ימי עסקים ליצור המוצר המבוקש.
השימוש באתר הינו אישי בלבד ולא למטרות מסחריות כלשהן של המשתמש.
לGOLDIAM  שיקול הדעת הבלעדי לקבוע האם הזמנה שנעשתה באתר הינה אישית או לצרכים מסחריים.
לאור כל האמור לעיל, שומרת GOLDIAM לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות כלשהי באתר ו/או בחוסר במלאי ו/או שנראית ל  GOLDIAM כהזמנה למטרות מסחריות.
כמו כן GOLDIAM שומרת על זכותה למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר מכל משתמש כלשהו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

כל המחירים כוללים דמי טיפול ומשלוח, ביטוח, תעודות גמולוגיות* ועלויות שיבוץ.
 * למעט מבצעים באתר, בהם המחיר אינו כולל דמי משלוח (בחלק מהמבצעים המחיר אינו כולל תעודה גמולוגית).
 * למעט מוצרים שבהם שלא מצוינת סוג התעודה הגמולוגית, ובהם ניתן לקבל תעודת הערכה ליהלום ע"י GOLDIAM בתוספת תשלום. 

ב GOLDIAM מכבדים את דרכי התשלום הבאים:
כרטיסי אשראי, PAYPAL, מזומן והעברות בנקאיות. כל המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. ניתן לשלם במזומן ו/או העברה בנקאית באמצעות יצירת קשר או הגעה למשרדנו ברמת גן. לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה, ניתן לבטלה ו/או לשנותה ע"י המזמין באמצעות יצירת קשר טלפוני או דוא"ל.
כרטיסי אשראי
ב GOLDIAM  מכבדים את כל כרטיסי האשראי (שמשולם באמצעות PayPal).
אחד היתרונות הבולטים של רכישה ברשת הוא שכשאר שאתה משתמש בכרטיס האשראי שלך און-ליין, חברת כרטיסי האשראי אחראית להחזיר לך את כספך אם כרטיסך נוצל לרעה או אם הסחורה שסופקה לך לא עמדה לפי התיאור שסיפק המוכר, כך שכספך שמור ובטוח.
עובדה זו מורידה את הסכנה והחשש לקנייה ברשת בצורה משמעותית ביותר ומהווה עוד שכבת ביטחון לכל הרוכשים מוצרים ברשת.
 
לחילופין אתה יכול להתקשר אלינו לטלפון 03-6132383/4 ולבצע את רכישתך דרך הטלפון.
 
כדי להגן עליכם, הלקוחות שלנו, אנו נוקטים ומשתמשים במספר נהלים כדי לאבטח ולאשר את הקנייה בכרטיסכם:
ב  GOLDIAM משתמשים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר כדי להגן על קנייתך ברשת. כל פיסת מידע רגיש, אישי וחשוב שעוברת דרך אתרנו כגון מידע אישי, מספר כרטיס אשראי וכו' מוגן, מועבר ומטופל ע"י חברת PayPal העולמית שדואגת שכל מידע רגיש ואישי שעובר דרך האתר שלנו יישאר כך, כך שאתם יכולים להיות בטוחים ורגועים ברכישה אצלנו.

בבקשה שים לב שכשאר אתה רוכש מוצר באמצעות העברה בנקאית, לא נוכל להשלים את הזמנתך ולשלוח לך את המוצר עד אשר נקבל אישור מהבנק שהכסף אכן הועבר. עמלות הבנק להעברה בנקאית הן תחת אחריותך.
 
בשום מקרה לא תחול על GOLDIAM ו/או על בעלי מניותיה ו/או על עובדיה ו/או על חברות בנות שלה, במישרין או בעקיפין, כל אחריות בגין כל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא שיגרם, והנובע משימוש באתר ו/או הקשור אליו.
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי GOLDIAM. אין ל  GOLDIAMשליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לתוצאת הכניסה אליהם ו/או לכל מידע שיגיע לאתר שלא באופן ישיר ע"י GOLDIAM.
כתנאי לשימוש באתר חלה על כל משתמש חובה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או אסורה על פי החוק ו/או עפ"י התנאים הכלולים בתנאי השימוש והתקנון. לפיכך, חל איסור מוחלט להשתמש באתר בכל צורה שעלולה להזיק ו/או לגרום לעומס יתר ו/או לשנות את האתר ו/או להתערב בתוכן ו/או בשימוש של כל גורם אחר באתר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים אחרים ו  GOLDIAMתפעל בכל האמצעים האפשריים כדי להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל.
הסכם זה הינו על פי חוקי מדינת ישראל בלבד והנכם מסכימים בזאת כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או הקשורה בו  תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל אביב - יפו ושם יהיה מקום השיפוט.
מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הסכם זה מהווים את כל המוסכם בין הצדדים ו  GOLDIAMאינה אחראית לכל פרסומים, מצגות, הסכמים והתחייבויות בעל פה או בכתב שנעשו בעבר שאינן נכללות בהסכם זה.
בכל מקרה ש  GOLDIAMלא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם לחוק ו/או להסכם זה, לא יחשב הדבר כויתור או השלמה מצד GOLDIAM ולא ימנע ממנה להשתמש בזכויותיה בעתיד.
כל הודעה או מסמך אחר עבור GOLDIAM ייעשו בכתב וישלחו בדואר רשום. הודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל GOLDIAM בתוך 72 שעות עבודה ממועד המשלוח בדואר רשום או עם מסירתה אם נמסרה ביד.

כל הזכויות שמורות ל 2013 GOLDIAM
© 2012 Goldiam. All rights reserved
YCS-Yahalom Creative Solutions, Leveraging Technology. Powered By EasyStock™